Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Βασικά εφόδια για φουσκωτά έως 10mΕφόδια για πλόες έως 3 Ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή
έως 6 Ναυτικά μίλια
έως 10 Ναυτικά μίλια
Απεριόριστοι πλόες
1
Σωσίβια όσα και ο αριθμός των αναγραφομένων ατόμων στην άδεια + 10%
+Δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, ή πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή.
+Δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, και πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων
+Δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, εφεδρική κοινή άγκυρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης (μηχανή) και σφυρίχτρα (κόρνα).
2
Ένα κυκλικό σωσίβιο με 15m σχοινί.
3
Τρία βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο
4
Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ με δυνατότητα λειτουργίας καθ’  όλη την διάρκεια παραμονής στην λέμβο και ένα κινητό τηλέφωνο με εφεδρική μπαταρία ή τροφοδοτικό ή VHF χειρός ναυτικού τύπου ή σταθερό VHF ναυτικού τύπου.
5
Φώτα ναυσιπλοΐας εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ήλιου σύμφωνα με τον κανονισμό. Πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος φανός
6
Ένα ανοξείδωτο σουγιά
7
Ένα φακό στεγανό με εφεδρικές μπαταρίες
8
Σχοινί ρυμούλκησης τουλάχιστο 20 μέτρα
9
Μια άγκυρα με σχοινί και ανάλογη αλυσίδα


Εφόδια ερασιτεχνικών φουσκωτών σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων. 
Τα σκάφη αυτής τής κατηγορίας φέρουν:
1. Σωσίβιες λέμβους ή σωσίβιες σχεδίες για όλους τούς επιβαίνοντες.
2.  Κυκλικά σωσίβια δύο (2) τοποθετημένα κοντά στη γέφυρα. Το ένα απ' αυτά να διαθέτει αυτόματη συσκευή φωτισμού.
3. Ατομικές σωσίβιες ζώνες για όλους τούς επιβαίνοντες συν 10%. Κάθε σωσίβια ζώνη θα είναι εφοδιασμένη με μια ράβδο ψυχρού χημικού φωτός μόνιμα δεμένη με λεπτό σχοινί μήκους ενός μέτρου. Η ράβδος ψυχρού χημικού φωτός πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :
· α. Εμβέλεια άνω των χιλίων μέτρων.
· β. Διάρκεια φωτισμού τουλάχιστον οκτώ ώρες.
· γ. Χρόνος ισχύος τουλάχιστον δύο έτη.
4. Παιδικές σωσίβιες ζώνες για τυχόν επιβαίνοντα παιδιά. Κάθε παιδική σωσίβια ζώνη θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προδιαγραφές που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις σωσίβιες ζώνες των ενηλίκων.
5. Πέντε (5) βεγγαλικά χεριού.
6. Δύο (2) καπνογόνα.
7. Ένα (1) ζευγάρι κιάλια.
8. Μία (1) μαγνητική πυξίδα.
9. Ένας (1) πίνακας σημάτων διάσωσης.
10. Ένας (1) κοινός προβολέας σημάτων χεριού.
11. Μία (1) ελληνική σημαία.
12. Ένας (1) φανός θυέλης.
13. Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά υγρών καυσίμων.
14. Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά που προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
15. Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας νερού ή πυράντλιο μετ' αναδέτου (κάδος με σχοινί).
16. Φανοί και σχήματα που προβλέπονται από τούς Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.)
17. Τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό "περί τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών εμπορικών πλοίων" τηλεπικοινωνιακά μέσα.
18. Ένα (1) ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιάς).
19. Ένα (1) σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.
20. Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού και αλυσίδας.
21. Μία (1) πλωτή άγκυρα.
22. Ένα (1) G.P.S.
23. Ένα (1) κατάλληλο κουτί φαρμακείου που να περιέχει το αναγκαίο για την παροχή Α΄ Βοηθειών φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών τούς οποίους μπορεί να μεταφέρει.
Διεθνείς Πλόες: Τα σκάφη που πρόκειται να εκτελούν πλόες και στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν τα εφόδια που προβλέπονται για τα σκάφη που εκτελούν πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό και επιπλέον: κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ' όλη τη διάρκεια τού συγκεκριμένου πλου. Επίσης είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός τού σκάφους με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα.

Τι ισχύει σχετικώς με τη χρήση μέσων ασυρμάτου ραδιοεπικοινωνίας (VHF).
Το VHF δεν ανήκει στα υποχρεωτικά εφόδια ενός σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα μέτρων, εφ' όσον σ' αυτό υπάρχει κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό. Το VHF είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση που ένα σκάφος εκτελεί πλόες σε λιμένες τής αλλοδαπής (Διεθνείς πλόες).
Προσοχή λοιπόν στις υποχρεώσεις μας. Η άγνοια νόμου και δεν συγχωρείται και τιμωρείται!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου